Boot

Nog steeds onderschatten nog veel booteigenaren de noodzaak om de gasinstallatie aan boord te laten beoordelen en te certificeren.

 

Helaas doen er ieder jaar zich weer ongevallen voor vanwege menselijk falen of een ondeugdelijke gas installatie. Dit kan worden voorkomen !!

In tegenstelling tot wat veel mensen denken is alleen het vervangen van de flexibele gasslangen niet genoeg om de gasveiligheid te waarborgen.

Tijdens de keuring wordt de gehele installatie onder de loep genomen.

 


JWS Edam is HISWA gecertificeerd om gasinstallaties aan boord van pleziervaartuigen te keuren volgens de Europese norm NEN-EN-ISO 10239.

Wij hanteren de HISWA checklist voor gasinstallaties aan boord, zodat uw schip voldoet aan de actuele normen.

Het Certificaat is 3 jaar geldig.

Gaskeuring aan boord


Een aantal controle punten die bij de keuring worden meegenomen.

 

*Gaskist / -bun

*Gasdrukregelaar

*Gasflessen

*Gasslangen

*Schotdoorvoeren

*Binnenleiding

*Verschillende gasdrukmetingen

*Mogelijke vorming van CO (koolmonoxide)

*Ventilatie

 

Dit is slechts een greep uit de uit te voeren werkzaamheden.

 

Het gaat uiteindelijk om uw veiligheid en die van de bemanning.

 

Het is al zo dat U in verschillende Duitse havens een Gaskeuringsrapport moet kunnen overleggen, anders bent U niet welkom.

Ook bij de verkoop van uw schip wordt er vaak door makelaars naar een Gaskeuring Certificaat gevraagd.

Kosten


Keuring inclusief arbeidsloon, HISWA certificaat, keuringssticker, administratie- en afhandelingskosten: 175,- (incl BTW)

Gasslang (40 cm tot 100cm) met aangeperste koppelingen incl. arbeidsloon:  12,40 (incl BTW)

Drukregelaar, speciaal gecoat voor de watersport met manometer:  59,- (incl BTW)

 

Eventuele onderdelen die moeten worden vervangen kunnen wij direct voor u plaatsen.

Zo voorkomt u dat u met verkeerde onderdelen de winkel uitloopt.

Arbeidsloon voor het plaatsen / vervangen van onderdelen zijn niet in de keuringsprijs opgenomen.